logo langauge

המשרות

שאלות ותשובות

דשבורד

מגייסות

account_circle menu

אף מועמד לא נשאר מתחת לרדאר שלך

מצאו את המועמדים הבאים באמצעות חכמת ההמונים

העלאת משרת השמה
העלאת המשרה אינה כרורה בתשלום,
התשלום יבוצע רק עבור השמת משרה בפועל
צרו משימה
הגדירו את דרישות המשרה וקבעו בעצמכם כמה אתם מוכנים לשלם עבור ההשמה
תנו להמונים לחבר עבורכם
תעזרו בסינון ובהמלצות של פיליפ
כדי לאתר את המועמד המנצח
העלאת משרה

לא גייסת, לא שילמת

ומה ההצעה כוללת:

1. אתם קובעים את סכום הפרס
2. סינון ודירוג איכותי של המועמדים
3. דו״ח ממליצים אוטומטי
4. מבחן אישיות אינטראקטיבי
5. חבר מביא חבר פנים ארגוני
העלאת מודעה חדשה